در حال دریافت اطلاعات...

معرفی آکادمی

معرفی آکادمی زنان موفق ایرانی ـ آزما

آکادمی زنان موفق یک فضای مجازی است که در آن یاد می گیریم چگونه موفق شویم،  چگونه به موفقیت فکر کنیم و قبل از همه این موارد، این که به موفقیت فکر کنیم. سوال مهم اینجاست که چرا زنان موفق؟ هر انسانی می تواند مستقل از زن و مرد بودن موفق باشد و موفق بماند! ما بر این باوریم که زنان برای موفقیت به موارد بیشتری در کنار سایر برنامه های موفقیت ، نیاز دارند. زنان با محدودیت های بیشتری مواجه هستند، در زندگی بارها موفقیت آن ها و مسیری که باید برای موفق شدن طی کنند تحت الشعاع موارد زیادی از جمله خانواده و فرزندان قرار می گیرد و حتی ممکن هست خودشان هم به موفقیت خودشان به عنوان هدف توجه نکنند و آن را به فراموشی بسپارند.

نکته مهم این جاست که مسیر موفقیت ما زنان، مسیر حساس تر و به مراتب دشوارتری را طلب میکند، مسیر موفقیت ما زنان مسیری است که در آن باید مسولیت های بیشتری را در کنار مراقبت از فرزندان و فراهم آوردن خانواده ای شاد بپذیریم. اعتماد به نفس بیشتری باید داشته باشیم ، تلاش بیشتری باید بکنیم و با باورهای مختلفی باید روبرو شویم. 

همه ما در حال زندگی روزمره خودمان هستیم، یک سری برنامه هایی داریم، ممکن هست این برنامه ها کلی باشند، درس خواندن، دانشگاه رفتن، شروع فعالیت کاری که البته این مورد ممکن هست در برخی از زنان به عنوان هدف مد نظر قرار نگیرد و در کل زندگی خوبی داشته باشیم، معمولا بیشتر ما وارد جزییات این موارد نمی شویم. اینجا با هم یاد می گیریم که میتوان برای موفق شدن و موفق بودن برنامه ریزی کرد، می توان برای موفق شدن آموزش دید و یاد گرفت. در انجمن های  با هم موفق شویم نظرات همدیگر را می شنویم و ازتجربیات همدیگر استفاده می کنیم. سوال می پرسیم و جواب سوال هایمان را پیدا می کنیم. 

با افراد موفق آشنا می شویم و از راز موفقیت و مسیر موفقیت آن ها می پرسیم. الگوهای خوب را می بینیم و می آموزیم. باورهامون را مستحکم تر می کنیم، اراده هامون را قوی می کنیم و مصمم می شویم که موفق شویم و برای موفقیت برنامه ریزی کنیم.

اگر شما زن موفقی هستید،

اگر شما زنی هستید که ایمان دارید باید موفق شوید، 

اگر شما زنی هستید که تاکنون موفقیت خودتان را تعریف نکرده اید، 

اگر شما زنی هستید که همواره مشکلات را مقابل خود می بینید و از موفق شدن نا امید شده اید،

اگر شما زنی هستید که موفقیت خود را فقط فداکاری برای خانواده تان می دانید، 

اگر شما زنی هستید که فکر می کنید موفق بودن در کار و حرفه با تشکیل خانواده و نگهداری فرزند امکان پذیر نیست، 

اگر شما زن هستید، 

 

روی سخن ما با شماست.

 

و آخر این که اگر شما فردی هستید که به موفقیت خود بها می دهید، با ما همراه باشید و فراموش نکنید که زندگی موهبتی است که خداوند فرصت تجربه آن را فقط یک بار به ما داده است. 

 

  

زندگی سالم

زندگی سالم